Text om kursen, vad de kan förvänta sig, vad de får gratis osv.